felderítők

szovjet kerékpáros felderítő légvédelmi ágyút derít fel

magyar kerékpáros felderítő osztag, kerékpárjaikat lefektetvén, szovjet állásokat kémlel

a sorrend mindegy, úgyis alulról szagolják az ibolyát már:

http://www.youtube.com/watch?v=HRhHpTRuBrk&feature=related

ezen a linken egy INDIÁN kis picsa énekli németül istenanya MARLENE DIETRICH dalát, magyarul kereshető "Hol vannak a katonák?" néhai Mezei Mária művésznőtől.

Hacker Bike


Még talán a figyelmesebb szemlélő sem veszi észre, hogy ez egy táblás TURA. A kormánya/stucnija TIHANY, kerekei szovjetek, matricái alternatívak, nyerge olasz, első (patkó)fékje nóném, húzókarja japán. Mentségemre szolgál elvetemült veterán szakik megróvó fejcsóválásaira, hogy elfogyott a munkás/paraszt kormányom, sárvédőm, satöbbim. A táblát majd felrakom. Így ránézésre ifjú vanabi/optikai futárok örökhajtósnak is vélheti, mert nem veszi észre a kontrakart. Volt rá precedens: - Némá milyen fixi, hátrafele tekered megáll, vagy szingli (nem a facér értelmiségi harmincas csaj, hanem "egysebi")?

a GOMBÖNTŐ


A veterán fórumon feltűnt ez a kerékpár, tulajdonosa a tévé kelléktárából szerezte, végigment vele a criticalmasson, és tőlünk kérdezte, tudunk-e valamit felőle. A hetvenes évek ködös emlékfoszlányai között túrkálva derengeni kezdett valami magyar tévéjátékfilm, Hensik Ibsen norvég drámaíró Peer Gynt adaptációja, Kozák Andrással (?) a főszerepben. Rá nem is nagyon emlékszem, annál inkább néhai Sinkovits Imre művész úrra aki az egyik keresztútnál karikázott P.G. elé, ezzel (?) a jelentős mértékben átalakított járművel. Szóba elegyedvén kiderült, hogy ő a GOMBÖNTŐ, de nemcsak gomböntéssel foglalkozik, hanem a haszontalan emberek életét is beolvasztja, mint az ócska gombokat. P.G. megúszta. A párbeszéd alant:

A GOMBÖNTŐ
Jó estét!

PEER GYNT
Jó estét!

A GOMBÖNTŐ
Öregem,
hova mész? S miért ilyen sebesen?

PEER GYNT
Gyásztorba.

A GOMBÖNTŐ
Homályos már a szemem; -
bocsáss meg - Peer a neved, ugye? Nem?

PEER GYNT
Peer Gyntnek hívnak.

A GOMBÖNTŐ
Úgy? No, derék.
Épp őt kell elvinnem. De ma még.

PEER GYNT
Engem? S mit akarnál?

A GOMBÖNTŐ
Láthatod.
Kanalamba teszlek. Gomböntő vagyok.

PEER GYNT
S mi lesz velem ott?

A GOMBÖNTŐ
Mi? Beolvasztalak.

PEER GYNT
Nono!

A GOMBÖNTŐ
Tiszta kanál, nincs benne salak.
Sírod megásva, kész van a deszkaház.
A hasadban majd a nyű lakomáz; -
de én parancsot kaptam a Mesteremtől,
hogy a lelkedet tüstént vigyem föl.

PEER GYNT
Az nem lehet! Mért nem jelezted előre?

A GOMBÖNTŐ
Gyásztorra és csecsemőkeresztelőre
a család csendben kiszemelt időre készül,
a díszvendégük értesítése nélkül.

PEER GYNT
Úgy van. Szédülés áll a fejembe.
Te vagy -

A GOMBÖNTŐ
A Gomböntő. Tudod is te, nemde?

PEER GYNT
Kedves gyereknek sok nevet adnak.
Lásd, Peer, hol lelsz kikötőt magadnak!
De a bánásmódod nem becsületes!
Peer Gynt szelídebb bánásra érdemes; -
ne higgyétek: bolond vagyok és hamis -
cselekedtem a földön sok jótettet is; -
nevezzenek buta léhütőnek,
de ne mondjanak bűnösnek, rossztevőnek.

A GOMBÖNTŐ
Ember, hiszen éppen itt van a bökkenő:
magasabb szempontból nem vagy bűntevő;
tested nem a poklok kínja várja:
mint más ilyenek, ide jössz a kanálba.

PEER GYNT
Mindegy a neve: kanál-e? pokol?
Bor a szőlőbor, s bor az almabor.
Takarodj, sátán!

A GOMBÖNTŐ
Nem vagy oly durva talán,
hogy azt hidd, nem lábon loholok: - patán?

PEER GYNT
Mindegy, lóláb vagy rókakarom, -
vigyázz, s kotródj innen. Akarom!

A GOMBÖNTŐ
Tévedsz. Mindkettőnknek sietős a dolgunk,
s mert nem szabad az időt pazarolnunk,
megmondom a lényeget röviden:
te magad mondtad az előbb nekem,
nem voltál nagy bűnös sohasem, barátom,
alig közepes rendű -

PEER GYNT
No, látom,
okosabban szólsz -

A GOMBÖNTŐ
Okosabb, ha vársz; -
de az erényestől még messzire jársz -

PEER GYNT
Hiszen ily címet nem igényeltem soha.

A GOMBÖNTŐ
Nem tartozol sem ide, sem oda
a kettő közt. Az a nagy-nagy vétkező
úton-útfélen ma nem is fordul elő;
ahhoz nem elég, hogy iszapban élj;
bűnhöz komolyság kell, s nagy erély.

PEER GYNT
Igazán helyes ez az észrevétel;
vágjunk neki elszánt zsoldosi hévvel.

A GOMBÖNTŐ
Te a bűnt nem vetted elég komolyan.

PEER GYNT
Nekem, mint fröccsent sár, csak olyan.

A GOMBÖNTŐ
Rendben van. Aki tapicskol a sárban,
nincs helye a kénbűzök mocsarában -

PEER GYNT
Ergó: megyek, nincs dolgom teveled.

A GOMBÖNTŐ
Ergó: jön az olvasztómüvelet.

PEER GYNT
Új módit leltetek, új fogásokat,
míg jártam távol a külországokat?

A GOMBÖNTŐ
A szokásunk régi, akár a kígyó,
értékőrző és megtakarító.
Te ezt a mesterséget is ismered,
tudod, hogy az öntésben hiba is lehet,
ilyen a gombnak a füle hiánya.
Mit tennél ezzel?

PEER GYNT
Messze hajítanám.

A GOMBÖNTŐ
Jon Gynt, míg bírta a pénze s a zsákja,
herdálta a pénzt, vígan, szaporán.
De a Mester, lám, takarékosan
kezel, s ezért becsülete van.
El nem hajít, kegyelmez a művi hibának,
s a hibást felhasználgatja nyersanyagának.
Lehetnél pityke ma, szemnek fényes ék
világ mellényén, ámde füled nyomorék,
s ezért jutsz most a selejt kosarába,
ahol gombtested a massza sorsa várja.

PEER GYNT
Egy Peert Pállal, Péterrel összevegyítené! -
Csak nem gondolsz ilyesmire, hé?

A GOMBÖNTŐ
Bizony erre gondolok, erre pontosan.
Átestek rajta sokan, sokan.
Kongsbergben a pénzre is ez a sors vár,
ha a forgástól simára kopott már.

PEER GYNT
Csak fösvénykedsz itt, más mi lehetne ez?
Kedves barátom, hadd megyek el, eressz; -
kopott schilling vagy pityke, amely fületlen,
örömet nem kelthet a Mesteredben.

A GOMBÖNTŐ
Ameddig az emberből nem szállt el a lélek,
megőrzi magában a fémértéket.

PEER GYNT
Azt mondom: nem! És százszor is újra: nem!
Míg van karmom, fogam, ezt nem engedem!

A GOMBÖNTŐ
Ezt nem? S mi mást? Ne légy buta, jöszte!
A mennynek nem vagy elég levegős te -

PEER GYNT
Szerény vagyok; a magas ég nem érdekel; -
de az énemből egy szikrát sem vetek el.
Itéljetek ó törvénnyel a kárhozásra,
vagy bízzatok rá arra a lópatásra; -
lehet száz év - lehet, hogy több idő ez -,
neked, látod, ez a sors is tűrhető lesz;
ez a gyötrelem csupán morális,
és éppen ezért nem piramidális.
Csak átmenet, ahogy írva van,
s ahogy a róka szólt komolyan; -
megváltást várhat az ember, visszaléphet,
s közben reméli: jobb napokat is érhet.
De a másik sors: úgy veszni bele
idegen testekbe, mint a pihe -
ez az öntés, mely mindent, ami gynti, temet, -
mélyen felháborítja a lelkemet!

A GOMBÖNTŐ
De kedves Peer, ez a hang nagyon heves,
potomságért izgulni nem érdemes.
Úgysem voltál soha önmagad; -
mi van abban, ha a halál hivogat?

PEER GYNT
Én nem magam? Én? Ez a tréfa kemény!
Kiderül, hogy Peer Gynt más, nem is én!
Nem, Gomböntő, ez téves itélet,
ha belém látnál, s látnád a vesémet,
csak Peert lelnél ott is, soha mást,
sehol egyetlen idegen vonást.

A GOMBÖNTŐ
Az nem lehet. Itt van, ni, a rendeletemben:
menj s Peer Gyntöt nyomozd ki, de menten.
A hivatását nem töltötte be.
Selejt. Öntőkanálba vele.

PEER GYNT
Badar beszéd! Peer -? Nem hiszek ebben.
Rasmus vagy Jon lehet ott a rendeletedben.

A GOMBÖNTŐ
Rég volt már, hogy kanalamba tettem őket.
Jöjj szépszerivel, s ne lopd az időmet!

PEER GYNT
Azt lesd! S ha reggel majd kisütik,
hogy az írás másra vonatkozik?
Jó ember, ügyelj! Gondold csak el:
ezért felelős egyedül te leszel -

A GOMBÖNTŐ
No de itt az írás -

PEER GYNT
Jó, de határidőt -

A GOMBÖNTŐ
Minek az?

PEER GYNT
Bizonyítsam a kétkedők előtt,
hogy önmagam voltam, soha mássá
nem lettem. És most ezt teszik itt vitássá.

A GOMBÖNTŐ
S a bizonyság?

PEER GYNT
Okmányok, tanuk ezre.

A GOMBÖNTŐ
Félek, hogy a Mester elveti rendre.

PEER GYNT
Nem, nem! Ez a gond ne bántsa nyugalmadat!
Pár percre kölcsönkérem most magamat;
egyszer születünk, tehát jogunk van
megóvni magunkban az énhez tartozót.
Elengedsz?

A GOMBÖNTŐ
Menj. De jegyezd meg a szót:
elfoglak az első átalutunkban.
(Peer Gynt futva távozik.)

a mester urak biciklijeEICMA 2009, olasz motorkerékpár kiállítás egyik standján fotózta, és rakta fel a flickr-re ismeretlen kolléga, ahonnan átemeltem, sajnos nincs mindegyik közelről fényképezve, de ki lehet venni a háttérben bujkáló gigantikus méretű felszerelt vesszőkosarakat és tejesbödönöket. A kiállított kerékpárok rossz sorrendben, asztalos, pék, tehenész, bádogos (?), nádazó, köszörűs.
De vajon mit szállíthatott a bádogos (gomböntő?) a nyereg alatt fellógatott palackban? A taljánok ezek szerint nem ismerik a demizsont. Bár a vesszőfonás tudományát igen, mint az egyik bringán felhalmozott gyékény (sás) köteg és előre felkötött roncs szék is mutatja.

közismert lustaságomtól fogva, nem fogom előbogarászni a linket, akt érdekel úgyis megtalálja...
az asztalosmester bringáját is csak azért mutatom, mert érzékenyen érint.