felderítők

szovjet kerékpáros felderítő légvédelmi ágyút derít fel

magyar kerékpáros felderítő osztag, kerékpárjaikat lefektetvén, szovjet állásokat kémlel

a sorrend mindegy, úgyis alulról szagolják az ibolyát már:

http://www.youtube.com/watch?v=HRhHpTRuBrk&feature=related

ezen a linken egy INDIÁN kis picsa énekli németül istenanya MARLENE DIETRICH dalát, magyarul kereshető "Hol vannak a katonák?" néhai Mezei Mária művésznőtől.

Hacker Bike


Még talán a figyelmesebb szemlélő sem veszi észre, hogy ez egy táblás TURA. A kormánya/stucnija TIHANY, kerekei szovjetek, matricái alternatívak, nyerge olasz, első (patkó)fékje nóném, húzókarja japán. Mentségemre szolgál elvetemült veterán szakik megróvó fejcsóválásaira, hogy elfogyott a munkás/paraszt kormányom, sárvédőm, satöbbim. A táblát majd felrakom. Így ránézésre ifjú vanabi/optikai futárok örökhajtósnak is vélheti, mert nem veszi észre a kontrakart. Volt rá precedens: - Némá milyen fixi, hátrafele tekered megáll, vagy szingli (nem a facér értelmiségi harmincas csaj, hanem "egysebi")?

a GOMBÖNTŐ


A veterán fórumon feltűnt ez a kerékpár, tulajdonosa a tévé kelléktárából szerezte, végigment vele a criticalmasson, és tőlünk kérdezte, tudunk-e valamit felőle. A hetvenes évek ködös emlékfoszlányai között túrkálva derengeni kezdett valami magyar tévéjátékfilm, Hensik Ibsen norvég drámaíró Peer Gynt adaptációja, Kozák Andrással (?) a főszerepben. Rá nem is nagyon emlékszem, annál inkább néhai Sinkovits Imre művész úrra aki az egyik keresztútnál karikázott P.G. elé, ezzel (?) a jelentős mértékben átalakított járművel. Szóba elegyedvén kiderült, hogy ő a GOMBÖNTŐ, de nemcsak gomböntéssel foglalkozik, hanem a haszontalan emberek életét is beolvasztja, mint az ócska gombokat. P.G. megúszta. A párbeszéd alant:

A GOMBÖNTŐ
Jó estét!

PEER GYNT
Jó estét!

A GOMBÖNTŐ
Öregem,
hova mész? S miért ilyen sebesen?

PEER GYNT
Gyásztorba.

A GOMBÖNTŐ
Homályos már a szemem; -
bocsáss meg - Peer a neved, ugye? Nem?

PEER GYNT
Peer Gyntnek hívnak.

A GOMBÖNTŐ
Úgy? No, derék.
Épp őt kell elvinnem. De ma még.

PEER GYNT
Engem? S mit akarnál?

A GOMBÖNTŐ
Láthatod.
Kanalamba teszlek. Gomböntő vagyok.

PEER GYNT
S mi lesz velem ott?

A GOMBÖNTŐ
Mi? Beolvasztalak.

PEER GYNT
Nono!

A GOMBÖNTŐ
Tiszta kanál, nincs benne salak.
Sírod megásva, kész van a deszkaház.
A hasadban majd a nyű lakomáz; -
de én parancsot kaptam a Mesteremtől,
hogy a lelkedet tüstént vigyem föl.

PEER GYNT
Az nem lehet! Mért nem jelezted előre?

A GOMBÖNTŐ
Gyásztorra és csecsemőkeresztelőre
a család csendben kiszemelt időre készül,
a díszvendégük értesítése nélkül.

PEER GYNT
Úgy van. Szédülés áll a fejembe.
Te vagy -

A GOMBÖNTŐ
A Gomböntő. Tudod is te, nemde?

PEER GYNT
Kedves gyereknek sok nevet adnak.
Lásd, Peer, hol lelsz kikötőt magadnak!
De a bánásmódod nem becsületes!
Peer Gynt szelídebb bánásra érdemes; -
ne higgyétek: bolond vagyok és hamis -
cselekedtem a földön sok jótettet is; -
nevezzenek buta léhütőnek,
de ne mondjanak bűnösnek, rossztevőnek.

A GOMBÖNTŐ
Ember, hiszen éppen itt van a bökkenő:
magasabb szempontból nem vagy bűntevő;
tested nem a poklok kínja várja:
mint más ilyenek, ide jössz a kanálba.

PEER GYNT
Mindegy a neve: kanál-e? pokol?
Bor a szőlőbor, s bor az almabor.
Takarodj, sátán!

A GOMBÖNTŐ
Nem vagy oly durva talán,
hogy azt hidd, nem lábon loholok: - patán?

PEER GYNT
Mindegy, lóláb vagy rókakarom, -
vigyázz, s kotródj innen. Akarom!

A GOMBÖNTŐ
Tévedsz. Mindkettőnknek sietős a dolgunk,
s mert nem szabad az időt pazarolnunk,
megmondom a lényeget röviden:
te magad mondtad az előbb nekem,
nem voltál nagy bűnös sohasem, barátom,
alig közepes rendű -

PEER GYNT
No, látom,
okosabban szólsz -

A GOMBÖNTŐ
Okosabb, ha vársz; -
de az erényestől még messzire jársz -

PEER GYNT
Hiszen ily címet nem igényeltem soha.

A GOMBÖNTŐ
Nem tartozol sem ide, sem oda
a kettő közt. Az a nagy-nagy vétkező
úton-útfélen ma nem is fordul elő;
ahhoz nem elég, hogy iszapban élj;
bűnhöz komolyság kell, s nagy erély.

PEER GYNT
Igazán helyes ez az észrevétel;
vágjunk neki elszánt zsoldosi hévvel.

A GOMBÖNTŐ
Te a bűnt nem vetted elég komolyan.

PEER GYNT
Nekem, mint fröccsent sár, csak olyan.

A GOMBÖNTŐ
Rendben van. Aki tapicskol a sárban,
nincs helye a kénbűzök mocsarában -

PEER GYNT
Ergó: megyek, nincs dolgom teveled.

A GOMBÖNTŐ
Ergó: jön az olvasztómüvelet.

PEER GYNT
Új módit leltetek, új fogásokat,
míg jártam távol a külországokat?

A GOMBÖNTŐ
A szokásunk régi, akár a kígyó,
értékőrző és megtakarító.
Te ezt a mesterséget is ismered,
tudod, hogy az öntésben hiba is lehet,
ilyen a gombnak a füle hiánya.
Mit tennél ezzel?

PEER GYNT
Messze hajítanám.

A GOMBÖNTŐ
Jon Gynt, míg bírta a pénze s a zsákja,
herdálta a pénzt, vígan, szaporán.
De a Mester, lám, takarékosan
kezel, s ezért becsülete van.
El nem hajít, kegyelmez a művi hibának,
s a hibást felhasználgatja nyersanyagának.
Lehetnél pityke ma, szemnek fényes ék
világ mellényén, ámde füled nyomorék,
s ezért jutsz most a selejt kosarába,
ahol gombtested a massza sorsa várja.

PEER GYNT
Egy Peert Pállal, Péterrel összevegyítené! -
Csak nem gondolsz ilyesmire, hé?

A GOMBÖNTŐ
Bizony erre gondolok, erre pontosan.
Átestek rajta sokan, sokan.
Kongsbergben a pénzre is ez a sors vár,
ha a forgástól simára kopott már.

PEER GYNT
Csak fösvénykedsz itt, más mi lehetne ez?
Kedves barátom, hadd megyek el, eressz; -
kopott schilling vagy pityke, amely fületlen,
örömet nem kelthet a Mesteredben.

A GOMBÖNTŐ
Ameddig az emberből nem szállt el a lélek,
megőrzi magában a fémértéket.

PEER GYNT
Azt mondom: nem! És százszor is újra: nem!
Míg van karmom, fogam, ezt nem engedem!

A GOMBÖNTŐ
Ezt nem? S mi mást? Ne légy buta, jöszte!
A mennynek nem vagy elég levegős te -

PEER GYNT
Szerény vagyok; a magas ég nem érdekel; -
de az énemből egy szikrát sem vetek el.
Itéljetek ó törvénnyel a kárhozásra,
vagy bízzatok rá arra a lópatásra; -
lehet száz év - lehet, hogy több idő ez -,
neked, látod, ez a sors is tűrhető lesz;
ez a gyötrelem csupán morális,
és éppen ezért nem piramidális.
Csak átmenet, ahogy írva van,
s ahogy a róka szólt komolyan; -
megváltást várhat az ember, visszaléphet,
s közben reméli: jobb napokat is érhet.
De a másik sors: úgy veszni bele
idegen testekbe, mint a pihe -
ez az öntés, mely mindent, ami gynti, temet, -
mélyen felháborítja a lelkemet!

A GOMBÖNTŐ
De kedves Peer, ez a hang nagyon heves,
potomságért izgulni nem érdemes.
Úgysem voltál soha önmagad; -
mi van abban, ha a halál hivogat?

PEER GYNT
Én nem magam? Én? Ez a tréfa kemény!
Kiderül, hogy Peer Gynt más, nem is én!
Nem, Gomböntő, ez téves itélet,
ha belém látnál, s látnád a vesémet,
csak Peert lelnél ott is, soha mást,
sehol egyetlen idegen vonást.

A GOMBÖNTŐ
Az nem lehet. Itt van, ni, a rendeletemben:
menj s Peer Gyntöt nyomozd ki, de menten.
A hivatását nem töltötte be.
Selejt. Öntőkanálba vele.

PEER GYNT
Badar beszéd! Peer -? Nem hiszek ebben.
Rasmus vagy Jon lehet ott a rendeletedben.

A GOMBÖNTŐ
Rég volt már, hogy kanalamba tettem őket.
Jöjj szépszerivel, s ne lopd az időmet!

PEER GYNT
Azt lesd! S ha reggel majd kisütik,
hogy az írás másra vonatkozik?
Jó ember, ügyelj! Gondold csak el:
ezért felelős egyedül te leszel -

A GOMBÖNTŐ
No de itt az írás -

PEER GYNT
Jó, de határidőt -

A GOMBÖNTŐ
Minek az?

PEER GYNT
Bizonyítsam a kétkedők előtt,
hogy önmagam voltam, soha mássá
nem lettem. És most ezt teszik itt vitássá.

A GOMBÖNTŐ
S a bizonyság?

PEER GYNT
Okmányok, tanuk ezre.

A GOMBÖNTŐ
Félek, hogy a Mester elveti rendre.

PEER GYNT
Nem, nem! Ez a gond ne bántsa nyugalmadat!
Pár percre kölcsönkérem most magamat;
egyszer születünk, tehát jogunk van
megóvni magunkban az énhez tartozót.
Elengedsz?

A GOMBÖNTŐ
Menj. De jegyezd meg a szót:
elfoglak az első átalutunkban.
(Peer Gynt futva távozik.)

a mester urak biciklijeEICMA 2009, olasz motorkerékpár kiállítás egyik standján fotózta, és rakta fel a flickr-re ismeretlen kolléga, ahonnan átemeltem, sajnos nincs mindegyik közelről fényképezve, de ki lehet venni a háttérben bujkáló gigantikus méretű felszerelt vesszőkosarakat és tejesbödönöket. A kiállított kerékpárok rossz sorrendben, asztalos, pék, tehenész, bádogos (?), nádazó, köszörűs.
De vajon mit szállíthatott a bádogos (gomböntő?) a nyereg alatt fellógatott palackban? A taljánok ezek szerint nem ismerik a demizsont. Bár a vesszőfonás tudományát igen, mint az egyik bringán felhalmozott gyékény (sás) köteg és előre felkötött roncs szék is mutatja.

közismert lustaságomtól fogva, nem fogom előbogarászni a linket, akt érdekel úgyis megtalálja...
az asztalosmester bringáját is csak azért mutatom, mert érzékenyen érint.

a POSTÁS

ERECO nevű, fémgyűjtő körökben hírhedt cégnél látogatóban (fémhulladékot vittünk be), beállva az irtózatos méretű kupac mellé, kidobáljuk a cuccot, hopp egy bringaváz, zöld, kirángattam, szépen beraktam a kocsiba (R4/F4), a mázsának mindegy kifelé (mondjuk a telepvezetőnek nem...), magamévá tettem. Villa nincs, bele egy belevaló, hátsó villa összekötő hiányzik, aranykezű karosszérialakatos barátom beleforrasztott egyet konkrétan. Turkálván a pincében, egyéb cuccok is összejöttek a felszereléséhez, az alvázszám 1971-es évjáratra utal, szegecs helyének nyoma sincs (matricának sem), a színe gyári, alatta csak a pucér vas, a többi alkatrészhez kikevertem egy kb. hasonló zöldet (postás?), lepingáltam. A csomagtartó lába roncs volt, sikerült pótolnom mindkettőt, egy-egy, Renault 4-es váltórudazatból származó krómozott csővel, a kontrakar rögzítéséhez klasszikus HILTI szalagot használtam, az első sárvédő tulajdonképpen egy roncs hátsó, a nyereg szovjet. A teljes összképhez tartozó pumpa (festett zöld), szerszámtáska, névtábla, mind megvan, csak nem tettem még föl. Külön figyelemre méltóak a küllőtisztító trikolór golyócskák, nézőpont kérdése hogy olasz-e vagy magyar, a csomagtartó kosár eredeti KÖZÉRT-es. A képek készültekor (hogy ne legyek OFF) a csövescekkerbe üres üvegeket helyeztem. Az OBI-ban vásárolt U-lakatért pénzt adtam, kétezer forint volt, de megéri. Mikor hazaérek mindig kétszer csengetek.

Azért nem annyira LEGO, így ránézésre...

házitörpém


...visszaviszi az üvegeket, mert elfogyott a pénze.

XB3
természetesen nem "ikszbéhárom", hanem Harkov Velociped Zavod, tavaszi lomtalanításkor mentettem itt a Péterffy utcában cigány testvéreimtől kemény ötszáz forinton, kerék és nyereg nélkül, amiket viszonylag könnyen tudtam pótolni a pincében talált alkatrészekből, ronda piszkosfehér sárvédőjét leszereltem, láncát lerövidítettem (így "egysebi", "single speed" lett) egy kényelmes fokozatra, lepucoltam a több mint két évtizedes mocskot róla, matrica, bandázs, maradékokat levakartam, amik még ugye vörös csillagosak voltak. Lányom izibe' használatba vette (igaz kicsit magas neki; 56 cm-es vázméretével), mert a bp criticalmass utáni éjszakán kedvenc LEGNANO-ját ellopták.

(a pedált azóta lecseréltem egy másik "orosz"-, mert a menet szovjet szabvány...)

KRESZ


módosításra kényszerült a kormány, a folyamatos elgörbülések miatt, ahogy propaganda kiadványában közzé is tette. Le is fogják cserélni őket az öntudatosabb szavazópolgárok. Én a kormányszarral együtt tudom csak, mert olyan régi fajta CSODA biciklim van...

ELŐRE !!!


ELŐRE!: úttörő (pionyír) köszönés, eredete a XIX. század végére vezethető vissza amikoris az amerikai hadseregben rendszeresítették a gyalogságnál a kerékpárt, az alakulatot jellemző módon felszabadított rabszolgákból verbuválták (buffalo soldiers) LINK, nem tévesztendő össze a LÉGY RÉSEN (cserkész), a SZEBB JÖVŐT (levente), KITARTÁS (nyilas), SZABADSÁG (bolsevik) köszönési formulákkal, melyeknek használata kerülendő...

(a LÉGY RÉSEN, ötven fölött ajánlott és követendő... (szerk.))

VETERÁN KERÉKPÁROS SZAKSZÓTÁR

(szabadon bővülő jelleggel nem ábécé sorrendben, ami máshogy néz ki, az máshonnan van átemelve)

perecel: taknyol, avagy nagyot zakózik (zúg). több mentség is lehet
- Sokat ittam baze...
- Elszakadt a lánc...
- Nem tartom karban eléggé veterán kerékpáromat...
- Kidurrant a gumi... (lásd még: nem várt gyermekáldás)
- Kátyú vót az te !!!
- Lassan vettem be azt a nagy kanyart, nahát.
nippli: a nipplit is lukba dugják csak nem tipli! Másképp, ez egy olyan heteroszexuális szerkezet, amely először a felnit dugja meg - majd őt a küllő, kicsit malacmódra, mivel menetessel tekeri.... (aha, küllőanya, Pazolta szaki persze tudta...)
knobli: a snóblit tudom, de ez nem az, tehát; lebilincselő élmény a kormánynak, ha kaparófékezik ez a ragaszkodó szerkezet, amely "egyensúlyban" tartja a fék karját a rugó által - iziglen.....(nna, Pazolta szaki tudta, ugye...).
ELŐRE!: úttörő (pionyír) köszönés, eredete a XIX. század végére vezethető vissza amikoris az amerikai hadseregben rendszeresítették a gyalogságnál a kerékpárt, az alakulatot jellemző módon felszabadított rabszolgákból verbuválták (buffalo soldiers) LINK, nem tévesztendő össze a LÉGY RÉSEN (cserkész), a SZEBB JÖVŐT (levente), KITARTÁS (nyilas), SZABADSÁG (bolsevik) köszönési formulákkal, melyeknek használata kerülendő...
dimangó: népies elnevezése a "dörzskerekes delejgerjesztő"-nek 
cucedli: tágabb értelemben bármilyen alkatrész, amelynek neve nem jut hirtelen az eszünkbe, olyan mint a baszkura
cuca: kormányszár, nyeregszár
stucni: kormányfej
kecó: kerékpár, továbbiakban KP, ami nem pénz
kecaj: KP
bringa: KP, fiatal hölgy, optimális esetben tekerhető
canga: KP
spur: egyenes, párhuzamos
bicaj: KP
gép: KP
teker: hajt, szexel, cigarettát készít
fixi: örökhajtós kerékpár, ha nem te tekered, akkor ő teker téged, pályaversenyzésre való (- Nézd már milyen fixi !)
holland: jellemzően magas kormányú, láncvédővel, szoknyavédővel felszerelt kontrás (agyváltós) bicikli, női vázasok hattyúnyak formájúak
bicó: KP
zsír: fémalkatrészek közé bejuttatott kenőanyag, elismerő kijelentés, pl.: "nagyon ZSÍR bringád van, szaki..."
flip-flop: hátsó kerék két fogaskerékkel, egyik racsnis, másik örökhajtós
LEGO: nem összeillő alkatrészekből összeszerelt veterán KP
HOBO: feltűnően legó KP
tányér: meghajtó lánckerék
nyolcas: eldeformálódott kerékabroncsban van
nyolcvannyolcas: javíthatatlanul eldeformálódott kerékabroncsban van
gumi: külső használatra szánt, recés felületű, rugalmas védőréteg (humán vonalon is)
belső: belső használatra szánt gumi, ebbe fújjuk a levegőt (egyesek kokaint töltenek bele és lenyelik)
falc: perem, drótfalc, gumifalc, faiparban ablakok ajtók illeszkedése a tokhoz, tulajdonképpen szintbéli különbség
orosz: ruszki, szovjet, ukrán, belorusz, litván, stb. gyártmányú veterán kerékpárok gyűjtőneve, jellemzően gyenge minőségűek
felni: kerékabroncs
hattyúnyakú: női váztípus, duplacsövű, mind a kettő S alakban van meghajlítva, több-kevesebb osztóval (merevítővel)
gyökkettő: nagyon lassan tekerő kerékpáros sebessége, jellemzően veterán kerékpárosok használják
muff: kerékpárváz geometriai csomópontjaiban vastagabb csőből készített erősítés, kézmelegítő szőrme cső, fiatal hölgy, fiatal hölgy lényegi része
Kónusz - Csapágyaknak az a kúpos felületű része, ami rátekeredik a tengelyre, és rajta futnak a golyócskák. Középrészben nincs, mert ott a tengely maga kúpos két oldalról, és a bölcsőt kell kívülről rátekerni, kerékagyban viszont (nyilván az ipari csapágyast kivéve) mindkét oldalon van egy-egy. Kónuszkulccsal lehet csak meghúzni, mert keskeny az a része, amihez hozzáférsz. Ellenanyával szemben rögzítik. Ha túl szoros, nem forog a kerék, ha túl laza, lötyög. Ha elhajlott a tengely, nem lehet beállítani, mert egyik állásban lötyög, másikban szorul. (Viking)
Mokány - Futárfajta. Nem papucs. Az autóktól nem fél. Könnyű megismerni arról, hogy nem éred utol.
Nagytányér-kiskónusz - Váltós bringán a legnagyobb áttétel. 
Stücni - Más néven kormányszár. Ez van rászerelve a villára, ez fogja a kormányt. Nem törik el, ha mégis, nagy gáz van.  
Szabadonfutó - Szintén valamifajta kifejezés a racsnira.
Szingli - Egy bizonyos szinglit ismerünk ugyi, ő róla készült könyv és film is, na itt nem róla beszélünk. Szingli - single. Így könnyebb? Egyedülálló? Na, ez a megfelelő nyom. Egyedülálló, egy szem sebességet jelent. Elöl egy tányér, hátul egy fogaskerék szabadonfutóval, mert ugye ez nem fixi, az egész más. 
Tányér - Hiába van az eszcájgból sok minden itt is, pölö villa vagy a csésze, ez nem a kredencben lévő hollóházi, hanem az lábadnál lévő lánctányér (helytelenül: fogaskerék), ami hajtja a láncot. Beza. 
felhágó: hátsó kerékre kitalált kerékanya, hosszabb, mint vastagabb, újabban BMX-es kölkök is használják, csak "kilépő"-nek mondják, mondható "kihágó"-nak, vagy "meghágó"-nak is.
küllő: vékony vasdrót, a biciklin sok van belőle, nem összetévesztendő "zöld küllő"-vel (http://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6ld_k%C3%BCll%C5%91), ami madár, meg a "Küküllő"-vel, ami folyó (http://hu.wikipedia.org/wiki/Kis-K%C3%BCk%C3%BCll%C5%91_v%C3%A1rmegye), és van belőle kicsi és nagy is.
fingilingi: az izé mellett van, lásd még; cucedli, vékony alkatú bringa, nincs mit fogni rajta, de azért megtekerhető 
MILF: veterán bringa, minden körülmények közt megtekerhető...
bowden: acéldrót sodrony, messzire elér mint Rózsa Sándor ujja
patent: szabvány, lásd (MSZ) (D.R.P) (D.P.)
steyerung: stájerozás, labanc lányokat dugni osztrák kocsmában
racsni: ha tekered, megy, ha nem, recseg. (- Ne hempörögj a homokban kisunokám, mert röcsögni fog a puncid...)
transzmisszió: persze hogy áttétel/átvitel, nem tévesztendő össze az áttétes hittérítéssel
schaller: égetéssel való belsőfoltozó vastálcika, meleg. kocsmában is lehet kapni, ha belekötsz a falu bikájába, vagy a helyi terminátorba

csend

élet
fény
halál
demizson
terminátor
bp
földszint
bejárat
nyár
vége

- Hmmmm....., őőőőő......

...valahol itt van pedig, még nem értem rá felrakni
(...de szép csizmád van bazmeg...),
hát nem is tudom
(...itt egy húszguldenes, elég lenne talán ennek a kisköcsögnek?...),
a ffenébe is
(mondta is az unokám, hogy akinek vaj van a fején ne menjen a napra, valami magyar közmondás, az oviban tanulta...),
tulajdonképpen arról van szó
(...még jó hogy nem azok a civil állatok állítottak le, azt mondják azok sokkal szemetebbek...),
jaj, hát édes fiam
(...a fenének kellett már reggel berúgnom, csak észre ne vegye, azért még külön kapnék...),
a mama reggel tiszta nadrágot készített ki, biztos a másik zsebében maradt, ha minden igaz, tudod tegnap hozta ki a postás, ma meg megyek a városházára, hááát...
- Na jóvan papa, húzzon a faszba, de izibe...
- Jaj, édes fiam, holnap majd megint erre jövök amúgyis, megmutatom.
- Háppersze, ahogy én ismerem magát Hans bácsi..., na jó, tűzzön má !!!!

Ergoutou, a pekingi pálinka"Kína leghíresebb szeszes itala minden bizonnyal a maotaijiu. Pekingé viszont az ergoutou.
Az ergoutou ugyanúgy összefoglaló elnevezés, mint a tokaji, tehát az előbbiből is van kommersz és luxus változat is. Minden ergoutoura jellemző azonban, hogy becsapós ital. Lágy, magyar ízléssel inkább émelyítő íze alapján nem is gondolná az ember, hogy milyen nagyot tud ütni. És ami a lényeg, nem rögtön, hanem akkor, mikor a hatásával elégedetlen fogyasztója már jócskán rátöltött az első poharakra, hiszen látszólag nem történt semmi. Ez a hatásmechanizmus alapjában különbözteti meg az ergoutout más szeszes italoktól, nota bene, az első kóstolót a tapasztaltabb ergoutou-fogyasztótól.
Dél-Kínában a rizspálinka-félék számítanak helyi specialitásnak, amelyek meglehetősen gyenge szeszes italok. Észak-Kínában viszont az ergoutou a legnépszerűbb, és teljesen érthető, ha a pekingiek, különösen azok, akiknek farzsebéből az apró ergoutous üveg kandikál ki, nem kis büszkeséggel azt állítják, hogy ez az igazi kínai tömény ital: finom, erős és lassan hat. Aki egy kicsit is ismeri Kína történelmét, az csakis egyetérthet ezzel a megállapítással. Nem mellékesen tehát, ergoutou-ivás után nem árt igyekezni haza, mielőtt még nyilvános helyen veszi át a hatalmat az alkohol a szervezet felett.
Tavaly karácsonykor az Egyesült Államokban is megkezdték az ergoutou próbaárusítását, és olyen sikerrel, hogy idén már megindult a rendes kereskedelem is Amerikában, több fajta ergoutouval, köztük természetesen a legjobb minőségűvel is, ami a közönséges ergoutoutól olyan nagyon sokban nem különbözik, a porcelán üveget és a magasabb árat (az Egyesült Államokban 22 dollár a nagykereskedelmi ára) leszámítva persze, ami kitűnő ajándékká teszi a kínaiak között. Az exportot az 1700 munkást foglalkoztató, és Pekingben nagyjából a csecsemőkig bezárólag mindenki által ismert Red Star Holding Co. Ltd. bonyolítja kínai részről. Az óceán másik oldalán már nagyobb a titokzatoskodás. Elképzelhető hogy a helyi világmárkák miatt, mindenesetre csak annyit lehet tudni, hogy egy Los Angeles-i cég teríti a pekingi szeszesitalt, de hogy melyik, azt nem hozták nyilvánosságra. 

Összesen egyébként már több mint 10 országba és területre exportálják az ergoutout, a tengerentúli kínaiak nem kis örömére, de az ebből származó bevétel még mindig csak a töredékét éri el a hazai fogyasztásból származónak.

A Red Star, és az általuk gyártott ergoutou persze sokkal jobban ismert kínai nevén, azaz mint hongxing ergoutou. Ebből az elnevezésből a hongxing vörös csillagot jelent, ami a vállalat és a márka neve. Illetve a vállalatnak igen, de a márkaelnevezés körül már nem minden olyan sima, mint az ergoutou fentebb említett említett íze. Ugyanis: a pekingi pálinka, az ergoutou neve körülbelül azt jelenti, hogy "két edényben párolt ital", és ez a legismertebb kínai "baijiu"-fajta. Hogy mennyira az, látszik abból is, hogy Kína "baijiu"-termelésének negyedét teszi ki az ergoutou. A "baijiu" szó szerint "fehér szeszes ital"-t jelent, és Kínában azoknak a tömény italoknak az elnevezésére használják, amelyeket cirokból, vagy kukoricából desztillálnak. És itt jön az apró üröm, no nem az ergoutouba, minthogy abban sajnos ugyanúgy csak cirok van, mint a többi "baijiu"-ban, hanem az örömbe, ugyanis az ergoutout igen nehéz márkanévként bejegyezni, hiszen az összes többi, az előbb említett, az ergoutoun kívüli "maradék háromnegyed" rész "baijiu" is elmondhatná magáról, hogy ergoutou vagyok, azaz engem is ugyanúgy desztilláltak, mint az ergoutout. Bezzeg, ha lenne egy kis üröm is, mármint az ergoutouban, de hát nincsen. Úgyhogy a tokajinak tulajdonképpen még istenes a dolga a szlovákokkal és az olaszokkal.
Nem hagyható ki legalább egy híres megjegyzés az ergoutouval kapcsolatban, ha már azt a külföldiek körében híressé vált Lonely Planet-szerű megállapítást nem említettük, hogy a pekingi taxisok ugyanolyan természetességgel fuvaroznak el minket az ergoutou párolóüzeméhez (kéretik viszont a kínai elnevezést megtanulni), mint a Tiananmen-térre.
Nos, a megjegyzés úgy szól, hogy a Ming-dinasztia híres regénye, a Vízparti történet szerint Wu Song, miután 18 csészével megivott egy pálinkából, megölt egy tigrist; Li Bai, a Tang-dinasztia költőóriása rizsbort ivott versírás közben. Világos, hogy egyikük sem ergoutout ivott, mert Li Bai már nem tudott volna tőle verset írni, Wu Song pedig még nem tudott volna megölni egy tigrist."


forrás: www.terebess.hu
fotó: www.chicksandbikes.blogspot.com

svájci szaki lenyomja a versenybringást

back in the USSR II.dávid borozó (bp. szondi u.), figyelemre méltó az OBI akciós (2eHUF) "U"-lakat...
a csengő NDK, a hátsó lámpa FINN !!!
FINN-MAGYAR viszonyok

eredetiben:

back in the USSR I.


az ördöngős pincében (bp. csengery u.), csakmerhogy újabban ővele tekerek, a Szovjetúnióban született 1989-ben, az első gumi tanulsága szerint, nőnek még fiatal lenne, bringában már éppen hogy veterán...

íme hát


megleltem mezőmet, valamiben úgyis meg kellett halni már......

(ismeretlen fényképész, ismeretlen kerékpáros, a halál oka ismeretlen.)

Tati mester


bemegy a kocsmába, filmrészlet, eredetiben megnézhető :

L'Ecole Des Facteurs 

avagy a "Postások iskolája"

mocis szaki

barátunk (!) - igaz kicsit OFF -, (de amúgy meg igencsak) ON pozicióban fejelte le a sarat, miután nem tudott elindulni (hálistennek).

az jó LEGO-bájkokrúl...

"...Az első, a teljes és tökéletes helyreállítás, ami nagyon munkaigényes, a siker pedig kétséges. Lehet példálózni azzal, hogy külföldön sokan pontosan ezt művelik, de Magyarország ebből a szempontból is hátrányos helyzetben van. A háború után a megmaradt zömmel német gyártmányú polgári tulajdonú motorkerékpárokhoz hasonlóan a kerékpárokat is használatba vette a hadsereg, és ezt akkor tette, amikor Budapest lakásállományának több mint fele vagy romba dőlt, vagy használhatatlanná vált. Ne gondoljuk, hogy a pusztítást éppen a kerékpárpark úszta volna meg. Az alkatrész utánpótlást gyakorlatilag elvágták. Az emberek totálkárosra hajtották a régi kerékpárokat, a felmerülő alkatrészhiányból eredő problémákat pedig házilag oldották meg. Legnagyobb gondot az ezerféle középrész jelentette, ezeket célszerszám igénye miatt gyakorlatilag még szakműhelyekben sem tudták szerelni. Így lehetséges, hogy az egyik gépen (amit használtam) úgy cserélték le az elkopott lánctányért, hogy levágták a hajtókarról és felhegesztettek egy másikat. Elég brutális? Nos, amikor ott állsz egy sosem hallott márkájú géppel szemben, amin a hajtómű leginkább ninja-csillagra hasonlít, a kerekeket kompletten cserélték drótperemes felnisre, mindezt Csepel sárvédők egészítik ki, elég nehéz tökéletes helyreállításról beszélni. Persze lehet azzal példálózni, hogy sokszor egy fonott kosár rozsdás vasból épít valaki újra egy nyolcvanéves BSA vagy Rudge motort, de a motorok mindig megbecsültebb jószágok voltak. Sok az utángyártott alkatrész, és az egésznek van kultúrája. Aki mégis ezt az utat választja, tegye – nem akarom elbátortalanítani, de az biztos, hogy az elkövetkező tíz évben nem fog unatkozni. Végül is egy ilyen helyreállításban nem az elkészült gép a lényeges, hanem azok a történetek, amelyek az egyes alkatrészek megszerzését kísérik, az emberek akikkel találkozol, a kapcsolatok amiket szerzel közben. Nagyon nagy dolog egy nyolcvan éves embernek, hogy van még, akit érdekel, hogyan vette meg áhított kerékpárját a negyvenes években, vagy miként kell egy-egy bonyolultabb szerelést véghezvinni. Egyszóval értelmes szórakozás, és ez esetben javaslom a veterán autó- és motorgyűjtőkkel való kapcsolat felvételét. Ugyanis ők tudják, hogy melyik az a fényezőműhely, ahol nem fognak kiröhögni, hol krómoznak le mindenféle apróságot és hasonlók

Második lehetőség a “roncsgép”-ként való használat. A kifejezést Sheldon Brown-tól loptam, lényege, hogy mechanikailag tökéletes állapotú, de optikailag enyhén szólva szakadt gépet hajtunk, minek következtében az ellopás esélye zérus. Egy kellőképpen lerohadt tanyabájkot – tapasztalatból mondom – vidéken még lezárni sem kell. Szerintem Pesten sem, csak itt még nem próbáltam. Svájcisapka a nyergen, dróttal felkötött sárvédő, rozsdával váltakozó erősen megfakult fekete dukkózás külön előny, és emellett a hozományvadász nőneműek is garantáltan hanyagolni fognak. Pár év ilyetén való használat után még mindig dönthetünk az előzőekben ismertetett teljes helyreállítás mellett.

A harmadik lehetőség a kortárs alkatrészekkel való ízlés szerinti kiegészítés. Itt szinte mindent szabad, szárnyalhat a fantázia. A középcsapágy-kérdés megoldása után már gyerekjáték az egész. A hátrafelé nyitott hátsó villapapucs jóvoltából akár örökhajtós gépet is építhetünk."

(a cikk teljes szövege megtekinthető itt joboldalt, a "...tanyabájkokrul" link segítségével)

barátnők

piacozás után, egymás közt, traccsparti komplex, azt a rengeteg cuccot meg majd elhelyezzük valahogy...

(fotó: bp. nagyvásárcsarnok)

lebukott

a vénasszony, az ilyen szottyadt vén kurvák miért járnak kocsmába? hogy bírják???

(fotó: bp. dózsa-thököly sarok, a baloldali ablaküvegben a szerkesztő úr és egy rendőrautó látható, mivel itt van a kerületi rendőrkapitányság is...)

előtte

még azért megittam volna ezt az üveg bort, de a hülye haverok odapántolták valami vas cuccal, nem tudtam leszedni, másnap reggel meg már ment a vonat kifele a frontra, nem jöttem haza utána már, a biciclettát azért ott hagyták a falnál, most meg bámulhatják ezerrel az impotens buzik...

interjú

- Jó, napot kivánok !
- Heló.
- Milyen szép régi biciklije van !
- Ja.
- Eredeti holland ?
- A faszt, magyar. Kühne DÁMA, oda van írva az elejére.
- Tényleg. Nohát... - Miért ilyennel jár?
- Mert ellopták az elődjét.
- Az is veterán volt?
- Ja. Férfi vázas nóném. Ezt gyorsan össze kellett dobni a pincében talált alkatrészekből, mert menni kell.
- Ennyi alkatrésze van, hogy csak úgy összeszerel egy ilyen pompás biciklit?
- Ja, találom, lomizom, csereberélem őket.
- Nagy divatja van most az ilyen bicikliknek.
- Aha, nekem a harmadik egy női vázas UKRAJNA volt életemben az első egy háromkerekű RAKÉTA, a második egy SKOLNYIK. Ötvenegy vagyok.
- "Bringázz inkább te is Rezső..."???
- Ja, a tekerés az megy. Ezt is, azt is megtekerem amúgy, ha érted...
- Hát persze... - amúgy mit csinál itt a Hősök terén?
- Semmit, itt lakom, megyek haza, de még beugrom a Csengery borozóba, hátha van valami meló, a kollégák ott szoktak ücsörögni, mert nekik sincsen.
- Ittasan kerékpározik???
- Nézd milyen szép MILLER fényszóróm van elöl, a hozzá tartozó dinamóval, hátul meg azok a brutál prizmák sem megvetendőek, arra azért figyelek, hogy lássanak sötétben, majd kikerülnek... Van kukásmellényem is, lakott területen kívül fölveszem.
- De hát a KRESZ tiltja az ittas...
- Haggyámá...
- Nem tervezi modernebb kerékpár vásárlását?
- Én nem költök ilyenekre, pénzem sincs amúgy, munkanélküli vagyok. Nem értem én már az ilyen huncut montenbájkokat, meg "fixi"-ket. Jó ez. "Menni vagy meghalni".

(az interjú eredeti változata megtalálható a www.bbc.com, és a www.cnn.com oldalakon is...)

TANMESE

Olle Lund Kirkegaard
GUMI TARZAN
(részlet)

Ivan elhatározta, hogy megtanul kerékpározni.
Mivel neki nem volt kerékpárja, ezért a pincébõl felcipelte a nagymamája nagy, fekete nõi kerékpárját.
(Itt láthatjátok a kerékpárt.)
Ivan a kertajtóhoz támasztotta, és szemügyre vette.
Vajon tudok-e majd kerekezni egy ilyen nagy kerékpáron?! ­- gondolta magában.
Ezután felmászott a kertajtóra, onnan meg átmászott a nagy fekete kerékpárra.
Hû! - mondta magában, és lenézett a földre. - Nagyon magas. Mindjárt szédülni kezdek.Így üldögélt ott fenn a magasban Ivan Olsen a fekete nõi kerékpáron, amikor hirtelen megjelent az egyik nagyfiú.
- Szia, te szerencsétlen Gumi Tarzan! - köszönt rá a nagyfiú. - Tulajdonképpen mit csinálsz te ott fenn?
- Biciklizek - mondta Ivan
- Hahaha! - Kacagott a nagyfiú. - Ezt nevezed te biciklizésnek? Hiszen egy helyben állsz, ember!
- Hát, csak azért állok, mert nem tudom elindítani – mondta Ivan.
- Te ostoba, te szerencsétlen! - csúfolta a nagyfiú. - Hát lépj rá a pedálokra, ember!
- Persze, tudom – motyogta Ivan.
- Hát akkor csináld! - bíztatta a nagyfiú.
- Világos. Csak az a baj, hogy nem érem el a pedálokat. Nagyon rövid a lábam – mondta Ivan.
A nagyfiú komótosan cigarettára gyújtott, s közben valamin törte a fejét.
- Figyelj csak, talán segíthetek neked, te Gumi Tarzan, hogy el tudj indulni - szólt vigyorogva.
Ezzel szó nélkül hatalmasat lökött a nagy fekete kerékpáron.
(Itt láthatjátok milyen nagyot.)

- Kö-kö-szönöm! - csukladozta Ivan Olsen, és végigszáguldott az utcán, erõsen belekapaszkodva a kormányba.
Egyre száguldott, lámpaoszlopok meg utcatáblák, autók meg kutyák maradtak el mögötte, és majdnem elütött egy idõs hölgyet, akin csak egy életmentõ félreugrás segített.
- Te huligán! - kiabálta utána az idõs hölgy, az esernyõjét rázva. - Te csavargó gazember, útonálló, gyilkos aszfaltbetyár...
- Igenis... - morogta Ivan, és továbbszáguldott.
(Így kiabál az idõs hölgy Ivan után.)
Hûha, fene nehéz dolog kerékpározni! - gondolta Ivan.
De aztán még nehezebb lett.
Ivan elõször a város rózsakertjén kerekezett át.
Nagyon szép hely volt a rózsakert. Ezt a táblákról is lehetett tudni amelyekkel tele volt az egész park.
"Gyerekeknek tilos a belépés!" - ez állt a táblákon.
Ivan Olsen a kert kellõs közepén száguldott keresztül, és letiporta a rózsákat.
- Hé, állj meg, te csirkefogó! - kiáltotta egy ember aki a rózsák között gereblyézett. - Mi képzelsz te tulajdonképpen?
És gereblyéjével együtt máris futni kezdett Ivan után.
- Te neveletlen kölyök! - kiáltozta, s közben a gereblyéjével hadonászott. - Nem tûnsz el innen rögtön!
- Megyek már - mondta Ivan, és kivágtázott a kertbõl egy keskeny, meredek utcába amely a városi kikötõ felé vezetett.
Rögtön észrevette, hogy lent, az utca végén egy hosszú stég vezet be a tengerbe. A stégen két horgász álldogált, hosszú horgászbottal a kezében.
A két horgász békésen álldogált a stégen, egykedvûen szívták a pipájukat, és éppen az idõjárásról beszélgettek, amikor a szágudó Ivan megjelent a közelükben.
- Vigyázat, mert jövök! - kiáltotta Ivan.
A két horgász teljesen megrémült, amikor észrevette az egyre gyorsabban közeledõ Ivant.
- Úristen, ez elgázol bennünket! Segítség! kezdtek el kétségbeesetten kiabálni.
Azzal eldobták horgászbotjukat, a pipát meg a kalapot, és fejest ugrottak a vízbe.
(Itt láthatjátok, hogyan.)
Ivan Olsen pedig ide-oda imbolyogva megjelent a stégen.
- Ah, - sóhajtotta - most biztosan belefulladok a vízbe.
És mint a nyíl, úgy repült bele a tengerbe a nagy fekete kerékpárral együtt.
- Placcs! - mondta a szerencsétlen kerékpár.
- Blub-blub-blub! - mondta Ivan Olsen.
De nem fulladt bele.
Mert az egyik ember a horgászbotjával kihalászta, és Ivan ott lógott a horog végén.
Csak úgy csöpögött belõle a víz.
- Csöpp-csöpp-csöpp...
- Nézd csak - figyelmeztette a horgász, és a stégen egy tábla elé tartotta Ivant. - Nem tudsz olvasni, ostoba kölyök?
- Nem - mondta Ivan.
(Itt tartják Ivan Olsent a tábla elõtt.)
- Hát akkor majd én elolvasom neked - mondta a horgász - Itt az áll, hogy "Tilos kerékpározni a stégen!"
- Még ilyet! - csodálkozott Ivan.
- Hát igen! - szólt a másik horgász, és kimászott a stégre. - Manapság a gyerekek nem tanulnak meg olvasni. Az iskolában semmi mással nem foglalkoznak, csak a játékkal.
Az elsõ horgász letette Ivant a stégre.
- Nem neked való a kerékpározás! - mondta Ivannak. - nem gondolod, hogy okosabb dologgal kellene foglalkoznod?
- De igen. Azt hiszem, az jobb lenne - tûnõdött el Ivan.

Kaliforniai erdőtűz


- Hallod-e 'ombre! - olyan gyorsan terjedt, hogy mire kiértem a kocsmából, leégett a biciklim, aztán nekünk is szaladnunk kellett...
(Juan Marte Rivera, drogdíler vallomásából)

teljes cikk:
http://www.hirszerzo.hu/cikk.marihuanaultetvenyrol_indulhatott_a_kaliforniai_erdotuz.120189.html

(...érdekességként megemlíteném, hogy jó pár éve a Verseny utcai piacon a szemetes konténerből rángattam ki egy leégett montit, amit atomjaira szedtünk Zolikával, aki aztán a sértetlen vázra új biciklit épített magának, azóta azzal jár..., valami "úri cucc" volt. "A bicikli nem vész el, csak átalakul." (sir Isaac Newton)

baleset

a távolabbi krétarajz a bácsi körül készült, őt már elvitték, jelen esetben a gázoló autós vérében találták a megengedett alkohol kétszeresét.

teljes cikk:
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/146901/

az idős hölgy


Budapest nevezetességeivel ismerkedik,
és már látja az alagút végét is...

ZÖD SAS


című hely, legendás, tizenéves koromban IS megfordultam benne, akkor még sima szocreál, mozaik díszítésű (megvan) kerek műmárvány asztalos, könyöklős is, a szomszédban, ötszáz méterre volt a KISZ Központi Művészegyüttes, melynek oszlopos tagja voltam az IFJÚ GÁRDA FÚVÓSZENEKAR-ban, tekintettel, hogy több fafúvós hangszeren is játszottam, DE amikor a szombat délutáni 14.00-16.00-ig tartó, intenzív próbák után kiszabadultam a baritonszaxofon szólamból (a hangszer maga hat kiló, ezt fújja tele valaki levegővel két órán keresztül...!!!), beszabadultam az (akkor nem tudom már hogy hívták) ZÖLD SAS-ba, és benyomtam egy kávét, PORTORICO (60%) rummal keverve, és MINDJÁRT magamhoz tértem!!!!

a VIDRÓCZKY


csár-dá-baaaa....
három betyár ma-gá-baaa...
szomorkodik bú-já-baaaa...
leterített sú-bá-baaaa....

de nem én !!!

átmegyek a ZÖLD SAS-ba !!!

Kovács Lajos

művész úrral, mikor a helyi (USA) magyar közösség meghívásának eleget tettünk, a hatalmas sikerre való tekintettel, előadás után ajándékba kaptunk egy-egy csúcskategóriát képviselő TREK márkájú (bicikliben olyan mint a Harley Davidson, rendőrök is használják) kerékpárt, de idegenkedve a bonyolult technikától (váltó, teleszkóp, hátrafele tekerve nem áll meg, stb...) inkább csak toltuk hajnalban közeli szálláshelyünkig, közben még a maradék viszkiket is meg tudtuk inni, leszartuk az általános, amcsi utcán való szeszfogyasztásra vonatkozó tilalmat, nem húztunk rá barna papírzacskót. aztán itthon gyorsan el is adtuk őket horror összegekért a juppiknak.

gyengébbek kedvéért:

http://port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=4697&i_direction=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1

de hogy ez a rohadt blogspot miért nem csinál direkt linket a hivatkozásból ??????
maradjunk a copy/paste-nél !!!

apa

gyakran időzött itt ebben a kocsmában, amíg el nem vitte a hasnyálmirigy rák, és végképp egyedül maradtunk a nővéremmel, most Ferkó, Öcsi meg én elfoglaljuk ezt az elhagyott üzlethelyiséget, és bicikliszerelő műhelyt nyitunk benne, a kislányoknak majd jelentős kedvezményt adunk, legfőképpen pedig FIXI-ket és SZINGLI-ket fogunk építeni a gazdag fiúknak, és lesz majd sok pénzünk, aztán majd koncerteket is szervezünk, bort is fogunk árulni, meg zsíroskenyeret.

ugye


milyen szép vagyok, a tájat leszámítva???
a kép az I. VETERÁN TEKERÉS-en készült, Papp mester úr autójából, NŐM által, további képek a MGyVK hivatalos oldalán, itt:
http://www.csepelkerekparok.gportal.hu/gindex.php?pg=30708695&gid=2581182

bakegér


borozó a budapesti Jókai és az Ó utca sarkán, IV. osztályú bor, közönség, előnye hogy ötven forintokért komoly pogácsákat, sajtos, virslis croissantokat lehet kapni, WC-jét most újíthatták fel.

- Hát, papa,

ittennék valami nem stimmel !
"- Jaj, csak a táskát ne nyittassák ki velem..."
- Úgy hírlik, errefele amolyan felforgató elemek tanyáznak!
"...benne az a sok szarjé a gyárból..."
- Kuss, ne pofázz !!
- Meg se szólaltam csendbiztos úr...
- De akartál !!!
"...de jó, biztos a szakszervezetis szocikat keresik, hátha megúszom..."
- Honnan jössz ?!
- Munkából...
- Cigány-e vagy ??
- Háááát...
- Höhö, zsidó nem lehetsz ha dolgozol, meg cigány se (harsány röhögés jobbról).
- Mi ez a női név itt a névtáblán, cigány!
- Hát az asszony, teccik tudni....
- De ez nagyvázas, te!
"...jajaj, lebuktam, hiába vagdostam a zártszelvényeket, ezek most elviszik az összeset..."
- Mi van a táskában ??!!!
- Hát ilyen vas...
- Nyisd ki !!!
*******************************************************
.............hol vagyok? ja, árokban, bicikli megvan, táska megvan, vasat elvitték........még jó hogy nem motoztak meg........a revolver megmaradt.....holnap úgyis tüntetés, vissza kell lőni.

...aztán mikor hazafelé

New Yorkból, lerángattam a Terminátort Párizsban a repülőről, csordogálok ám befele, gondolom megnézem a Diadalívet, a Notre Dame-ot, a Mona Lisát, közben betértem ide-oda, egy kis abszintra, vörösborra mifene, egyszercsak látom, hogy követnek már egy ideje...
Hoppá, police, itt se szabad inni? Méghozzá valami kiscsaj.
Szirénázik, félreállok. Jön ám oda széles vigyorral:
- Hongrois?
(Hehe, kiszúrta a hátul lengedező zászlót biztos.)
- Vui, vui, ongroá - már amennyit tudok franciául - tourist, not so drunk... - mondtam tétován.
- I love Hongrois, moi too, je suis un cycliste.
Mi van? Szereti a magyar bicikliseket?
- Pardon for Trianon (keverte már angolosan), francais we bons... what you want?
Aha, hm, eléggé tökre jól néz ki, büntetni nem akar, mit is akarhatnék? Hát, jó lenne egy kis etyepetye, mondom is neki óvatosan, vigyorogva:
- Francais we bons? Tuileires? Szajna banque? Pont Neuf?
Erre vadul bólogatott:
- Oui, oui, follow moi.
Erre-arra tekeregtünk, aztán lecsordogáltunk a lépartra a híd alá. Leállt, körülnézett, majd szó nélkül, franciául szólt hozzám.

Aztán megint csak bizonygatta, hogy ők milyen jók, és szorri stb. Hát tényleg jók. Ez elégtétel, nekem legalább. Ezentúl külföldön mindig fogom hordani a zászlót a szomszéd országokban is, hátha valami összejön.
- What direction to Hongrie ? - kérdeztem aztán.
Kelet felé intett bájosan, hagyta, hogy lefényképezzem, aztán gyorsan eltekert.

- Hallod-e

Mariskám, milyen jó ötlet volt tetőled, hogy hazafelé a boltból elhoztuk a kocsma elől az emberek bringáit, majd néznek nagyot. Nem kell kutyagolnunk, még a demizsont se töltette még meg azzal a kancsal Rozival, legalább nem lesz ma este részeg annyira, bár amilyen hirtelen az én Józsim, így is megver, mint minden nap, ha pörölök vele, amit meg lelkem, nem tudok megállni, én már csak ilyennek születtem. Hát te, szívem nem félsz?
- Nem, csak ámulok milyen jól megy ez az új Csepel, bánja a rosseb, azt a nyolcszáz forintot rá. Bár úgyis kellett ugye, mert a Bandi a régi Csodásat jól összerontotta a múlt héten, mikor beleborult az árokba. Jobb lett volna egy olyan fajta, ez nagyon nyomja a nunámat mikor megállok.
- Hajaj, ne is mondd, pedig te még magasabb is vagy aranyom, a fészkes fene enné meg ezeket a nagy bicikliket, legközelebb inkább jöjjünk gyalog haza...

önkormányzati


szinten tetten érhető az a magatartás, aminek semmi értelme, mivelhogy egyik kezével ad, a másikkal elvesz, tehát az eredő nulla.
ahhoz képest elég vehemensen támadják a helybéli lágyszívű alkoholista/anarchista/biciklistát.
valamiből fenn kell tartani a struktúrát, és valamiből fizetni kell a pinavakargató/fölényeskedő/körömlakkozó/elnéző tekintetű/kőgenya luvnyák tömkelegét.
megyek a híd alá: